Stor sortsamling med spaljerade träd

Stor samling av spaljerade päronträd.


För att lära känna det svenska päronsortimentet har jag genom åren samlat ihop runt 150 olika päronsorter, de flesta har jag hittat träd av i svenska trädgårdar. För att få plats med många sorter på en liten yta har jag valt att låta träden växa i olika spaljéformer. 


Genom att odla päronträden i spaljerad form utvecklas frukterna bättre än på ett vanligt s k kronträd. Här blir alla frukter solbelysta, vilket gör att de får en vacker färg, smakar bättre och oftast ökar något i storlek. Den vanligaste spaljéformen jag använder är palmette horizontale à cinq étages, på svenska horizontell palmett med fem våningar. Jag har valt ett avstånd mellan grenvåningarna på 45 cm, (mot ca 35-40 cm som rekommenderas i litteraturen), för att få tydliga rektangulära fönster i spaljén. 

Ett spaljerat träd ger heller inte hundratals kg frukt som ett stort gammalt päronträd kan ge, som ska tas om hand på kort tid, utan här blir det runt 20-40 päronfrukter på varje träd. Dessutom är ett spaljerat träd väldigt vackert och är en trevlig rumsavskiljare i en trädgård.  


Många av mina kunder har inspirerats av mina spaljéer och har själva börjat plantera och anlägga spaljéer. De träd jag säljer är ettåriga s k spön som är den perfekta starten när man vill börja bygga upp sitt egna spaljerade päronträd.