Plantskola


Plantskola


   Efter många års efterforskningsarbete, fruktutställningar och inventeringar

av traktens fruktsortiment driver jag sedan ett par år tillbaka min egen plantskola.


   Här erbjuds ett urval av vinterhärdiga fruktträd, såsom äpple, päron, kvitten,

olika stenfrukter och nötfrukter. Jag har valt ut de godaste och mest odlingsvärda

päronen. Här finns också äldre sorter av äpple som inte går att hitta i det vanliga plantskolesortimentet. Många sorter har en lokal anknytning.

Härdiga persikor och aprikoser, kvitten och nötfrukter kommer också att ingå

i sortimentet, som kommer att utökas efterhand.

    Jag odlar träden som ettåriga spön, vilket underlättar frakt till andra delar

av Sverige och möjliggör att du själv kan forma trädet efter önskemål, exempelvis

i spaljerad form. Sortimentet kommer att utökas efterhand.


   Träden odlas ekologiskt med en egen jordblandning av torv, sand och 

gödselkompost från egna islandshästar.


   Att hålla många sorter är inte det mest ekonomiska, men jag ser det som en

kulturhistorisk gärning att hjälpa de gamla sorterna att överleva och att nya

unga träd kan planteras som säkerställer att sorten finns kvar in i framtiden.

    Många äldre sorter finns oftast bara mycket gamla träd kvar av.


   Plantskolan har inga öppettider utan du beställer ett träd genom telefon eller

mail och hämtar det efter överenskommelse eller det kan skickas till dig.


    Jag tar också emot beställningar för att göra nya träd åt dig. Om du har ett 

träd som du vill ha flera exemplar av kontakta mig så får du instruktioner om hur du

skär ympris. Riset skickar du sedan till mig under perioden jan-mars. I sept-okt är trädet

färdigt i form av ett spö.