Inventering av päronträd


Inventering av päronträd.


   Genom bidrag från olika stiftelser har jag och min päronkollega Joja Geijer

sedan 2007 inventerat Kalmartraktens och Ölands päronsortiment.

Vi har inventerat över 1500 päronträd och av dessa har vi sortbestämt ca 1150 st.

Bland dessa 1150 träd finns ett sextiotal päronsorter. Några hundra träd är oidentifierade.

När vi började vår inventering trodde vi att vi skulle finna ungefär 15-20 päronsorter.

Det visade sig att framför allt i Borgholms trädgårdar växer ett mycket variationsrikt

sortiment av päron. Bilden visar päron plockade i trädgårdar i centrala Borgholm 

vid ett tillfälle, en eftermiddag runt 20 sept.


Till vår hjälp med sortbestämningen har vi knytit kontakter med kunniga pomologer i

framför allt Tyskland, men även i andra europeiska länder.

Sedan 2010 har vi, som representanter för Sveriges Pomologiska Sällskap, deltagit

i olika internationella fruktutställningar, såsom EuroPom och Norddeutsche Apfel Tagen.


Vår inventering, tillsammans med tjugo års studier av Sveriges päronsortiment, har delvis bidragit till att vi inom Sveriges Pomologiska Sällskap har bildat en s k Päronkommitté, där sex personer är aktiva,  och vars slutmål kommer att vara att ge ut en Pomologi över Sveriges päronsorter

omkring år 2020.