Beskärning och trädvård

Trädvård och beskärning. Rådgivning och praktiska åtgärder för att kunna bevara ett äldre värdefullt fruktträd.
Restaurering och underhållsbeskärning av fruktträdsspaljeer.

Ympning av flera sorter i ett befintligt äppel- eller päronträd