Lescovac

LESCOVAC


Lescovac är en äppelformad kvitten som mognar i månadsskiftet oktober-november. Zon I i varma lägen.