Äpple


Äpple


Sortimentet av äpple är äldre sorter som inte ingår i standardsortimentet i dagens

trädgårdsbutiker och plantskolor. Många sorter har en intressant historia eller

har odlats endast lokalt. Träden växer på A2-grundstam.


Priser 2022


Äpple, ettårigt spö, 300:-, tvåårigt träd 450:-