Hardy

HARDY


En fransk päronsort från omkring år 1820. Frukten blir medelstor till stor,

och varierar från äggrund till kägellik. Grundfärgen är gröngul. Frukten är rostbeklädd

med en svag brunaktig rodnad. Den avnjutes i oktober månad. Köttet är saftigt,

sött och aromatiskt. Hardy är ett, vid god utbildning, första klassens dessertpäron.

Trädet bildar en hög smal krona. Det finns några Hardy-träd i Kalmartraktens trädgårdar. Zon I-II.