Kofot


KOFOT


Sort av okänt ursprung, 1700-talet eller äldre. Ett stort päron med en bred klumpig form. Den är grönfärgad

och gulnar vid mognaden. Smaken är svagt söt och svagt syrlig, inte så goda i färskt tillstånd. Men inkokt frigörs nya smakämnen och den håller ihop vi kokningen.

Ett värdefullt kokpäron som också lämpar sig till marmelad, mos, torkning etc. En rest av 1700-talets päronsorter, där de flesta sorter var kokpäron, innan de s k smörpäronen förädlades fram från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. 

Frukterna plockas under andra halvan av september.

Trädet blir stort med en rund krona och kan bli mycket gammalt.

Tre äldre träd har jag hittat på Öland och i Kalmartrakten.

Även i Mälardalen finns äldre träd kvar. Zon I-III.