Restaurering av trädgårdar


Restaurering av äldre fruktträdgårdar med ett tidstypiskt sortiment.  

Exempel på uppdrag:


De flesta uppdragen av Länstyrelsen i Kalmar och Karlskrona.


Vård och underhållsplan

Restaurering av Krusenstiernska trädgården,

en byggnadsminnesmärkt trädgård i Kalmar.


 
Harbergska och Hullgrenska trädgården i Pataholm,

också byggnadsminnesmärkt:

Förslag på nya fruktträd.
Forngården, Borgholms stadsmuseum,

byggnadsminnesmärkt trädgård:

Trädvårdsplan

Förslag på nya fruktträd

Odling i plantskolan av päronsorten Diel som planterades hösten 2017.


Drottning Victorias vilohem, Borgholm

Förslag på nya fruktträd med ett tidstypiskt sortiment

Odling av 12 nya päron- och äppelträd från egna plantskolan som planterades våren 2016.Råsnäs herrgård, Timmernabben

Byggnadsminnesmärkt trädgård.

del av Vård och underhållsplan med Byggkult

Förslag på fruktträd med ett tidstypiskt sortiment.

Odling av 10 nya träd från egna plantskolan som planterades våren 2017.


Olssonska gården, Torsås

Byggnadsminnesmärkt trädgård

del av Vård och underhållsplan med Byggkult

Förslag på fruktträd med ett tidstypiskt sortiment.

Odling av fem nya fruktträd från plantskolan, som planterats hösten 2021 och kommer att planteras hösten 2022.


Afvelsgärde trädgård, Lyckeby

Byggnadsminnesmärkt trädgård

del av Vård och underhållsplan med Ankdammen


Kulturen i Lund

Päronträd vid 1850-talstorp.

Päron Kofot från egna plantskolan

planterat våren 2017.

Urshults kungsäpple planterat hösten 2020.


Himmelsberga hembygdsmuseum, Öland.

Päronträd vid 1850-talsgård

Päron Furstligt grönt taffelpäron från

egna plantskolan planterat våren 2017.


Stensjö by, Döderhult, Oskarshamn.

Kungliga Vitterhetsakademien

Inventering av äppel- och päronträden

Del i Vård- och underhållsplan

Odling av 10 nya träd i plantskolan av äldre sorter, 

planteringsklara hösten 2023.


Sollidens Slottsträdgård. 

Äppelträd odlade i plantskolan för lodrät

kordong-häck, planterade hösten 2020.


Norra Ängby Trädgårdsstad.

90 äppelträd odlade i plantskolan, till föreningens 90-årsjubileum av sorter som var vanliga och som brukade planterades för 90 år sedan, planterade hösten 2021.


Inventeringar av äldre fruktträdgårdars fruktträd 

har gjorts vid bl a Sollidens slottsträdgård, Råsnäs herrgård i Timmernabben, Stensjö by, Forngården i Borgholm, Krusenstiernska gården i Kalmar, Afvelsgärdes herrgård i Lyckeby, Ebbetorps gård i Kalmar,  Harbergska och Hullgrenska trädgården i Pataholm och Virbo säteri i Misterhult.