Grågylling


GRÅGYLLING


Grågylling har odlats i Sverige sedan 1700-talet eller tidigare.

Frukten är medelstor och kägellik, gulgrön med en strimmig täckfärg.

Fruktköttet är grovt och har en svagt syrlig smak.

Mognadstiden är slutet av oktober och frukten kan hålla sig till januari.

Trädet blir medelstort. Det finns endast äldre träd kvar av denna sort i Kalmartrakten.