Riga


PERSIKA RIGA


En baltisk persikosort som tål ned till -25˚. Den får mycket lätta angrepp av krussjuka och det har ingen praktisk betydelse. Den är färdig att skördas mot slutet av augusti, spaljerad mot en vägg. Självfertil. Zon I-IV.